Stop smog na Targówku, czyli

Targówek
bez smogu

Polska jest w czołówce państw Europejskich pod względem zanieczyszczenia powietrza i występowania smogu. Choć podejmujemy coraz więcej wysiłków na szczeblu międzynarodowym, państwowym i lokalnym wciąż jest wiele do zrobienia. Każdy z nas jest w stanie coś zrobić, by poprawić jakość powietrza. Na tej stronie można dowiedzieć się jak to uczynić.

Targówek bez smoguPowietrze jest przeźroczyste, co nie oznacza, że niczego w nim nie ma. Atmosfera wydaje się być bezgraniczna, ale w rzeczywistości ma swoją pojemność. Nie można do niej emitować nieograniczone ilości szkodliwych pyłów. Związki, które opuszczają kominy i rury wydechowe nie rozpływają się w powietrzu, lecz zostają z nami na wiele dziesiątek, a nawet setek lat.

Przestrzeń nad naszymi głowami jest wspólna. Jej zanieczyszczenie dotyka nas wszystkich. Dlatego też wszyscy powinniśmy o nią dbać!

Smog

Smog to zjawisko zanieczyszczenia powietrza, powstałe wskutek działalności człowieka w połączeniu z odpowiednimi warunkami, takimi jak występowanie mgły, dużej wilgotności i bezwietrznej pogody. W okresie wysokiej emisji przybiera ono postać ciężkiej, nieprzyjemniej w zapachu, podobnej do dymu mgły.

Głównym składnikiem smogu są pyły zawieszone niewielkich rozmiarów – PM2,5 i PM10 – na które składają się szkodliwe związki chemiczne takie jak: tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

PM 10

Cząsteczki mniejsze niż 10 mikrometra

Mogą dostać się do górnych dróg oddechowych, a nawet płuc.

PM 2,5

Cząsteczki mniejsze niż 2,5 mikrometra

Wnikają do krwioobiegu, mają silne właściwości rakotwórcze

Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w Warszawie:

OGRZEWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCHogrzewanie za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających standardów emisyjnych. Kominy na osiedlach domków jednorodzinnych emitują szkodliwe pyły i gazy, które unoszą się na niskiej wysokości (do maks 40m), będąc przyczyną tzw. niskiej emisji.

 
TRANSPORT DROGOWYpojazdy spalinowe odpowiadają za pokaźną emisję pyłu zawieszonego, a prócz tego generują drobne wznoszące się w powietrze zanieczyszczenia pochodzące ze startych opon i klocków hamulcowych.

 
PALENIE ŚMIECIw tym tworzyw sztucznych – folii, gumy, styropianu. Podczas spalania w piecach domowych emitowane są szkodliwe substancje (metale ciężkie, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny) powodujące podrażnia a nawet uszkodzenia płuc.

 
PALENIE DREWNEMdrewno także wydziela całkiem sporą ilość niebezpiecznych toksycznych substancji – między innymi tlenek węgla, benzen, toluen, styren, formaldehyd czy akroleinę.

 
ELEKTROWNIEponieważ kominy wypuszczają zanieczyszczenia na dużych wysokościach, dym swoim zasięgiem może objąć nawet kilka województw. Wędrujące pyły podczas opadania powodują skażenie powietrza. 

Smog jest zjawiskiem przejściowym, ale same zanieczyszczenia będa się utrzymywać w naszej atmosferze jeszcze przez wiele dzisięcioleci, a konsekwencje naszych dzisiejszych działań odbiją się na zdrowiu wielu kolejnych pokoleń.

120 dni

tyle dni w roku przekroczona zostaje dopuszczalna ilość stężenia cząsteczek PM10 (powyżej 50 mikrogramów/m3) w Warszawie

3 tysiące

tyle osób umiera przedwcześnie osób z powodu złej jakości powietrza w Warszawie w ciągu roku

2 miejsce

takie miejsce zajęła Polska w rankingu najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy (tuż po Turcji)

9 miesięcy

o tyle krócej żyje Europejczyk z powodu zanieczyszczonego powietrza

90% dzieci

taka liczba dzieci na świecie oddycha toksycznym powietrzem

36 z 50-ciu

taka liczba miast Polski jest w pierwszej pięćdziesiątce miast Europy najbardziej zanieczyszczonych pyłem 2,5 μg

Co warto wiedzieć

Cząsteczki pyłu unoszące się w powietrzu osadzają się w naszych płucach, tak jak smoła w kominie. Toksyczne cząsteczki podrażniają błonę śluzową nosa, gardła, krtani, tchawicę i zatykają pęcherzyki płucne, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju reakcji zapalnej.

Długoterminowo zanieczyszczenie powietrza powoduje:

  • choroby układu oddechowego – kaszel, chrypkę, katar, duszności, infekcje dróg oddechowych, stany zapalne, nasilenie objawów astmy, alergie, niewydolność oddechową,
  • choroby układu krążenia – niewydolność krążeniowa, zawał serca, udar mózgu,
  • bóle głowy, bezsenność, złe samopoczucie, stany depresyjne, niepokój,
  • bezpłodność, przedwczesne porody, wady płodu, obniżenie ilorazu inteligencji dzieci,
  • choroby nowotworowe

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem nas wszystkich. Dlatego warto wiedzieć jak zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń powietrza i jak zmniejszać skutki niekorzystnych zmian w atmosferze.

Chcę dowiedzieć się...