#TargówekBezSmogu

Konkurs Fotograficzny

dla Mieszkańców Warszawy
na zdjęcie w zgodzie w ideą #targówekbezsmogu

Dziękujemy za udział w konkursie!

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie fotograficznym, w którym tematem przewodnim były sposoby na czyste powietrze! 

Oto laureatki konkursu: 

* Patrycja Wełnicka
* Alicja Suchocka
* Hanna Iwaszkiewicz

Celem konkursu było fotograficzne przedstawienie naszych lokalnych sposobów na radzenie sobie ze smogiem poprzez zapobieganie zmianom klimatu oraz zmniejszaniem ich skutków. 
Konkurs adresowany był do mieszkańców Warszawy, dla których ważne jest czyste powietrze – bez względu na wiek!

Na konkurs wpłynęły 92 fotografie. 5 osób z komisji konkursowej pracowało niezależnie nad oceną zdjęć. Jury miała za zadanie wyłonienie 10 najciekawszych według nich zdjęć i następnie ich ocenę w skali od 1 do 5 biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

  1. Zgodność tematyki zdjęcia z tematem przewodnim #targówekbezsmogu – zdjęcie obrazujące miejsce na Targówku i sposób na zapobieganie lub zmniejszenie skutków smogu,
  2. Walory estetyczne i artystyczne,
  3. Pomysłowość, kreatywność, oryginalność.

Na konkurs przesłano zdjęcia przedstawiające ludzi, miejsca pomagające w walce ze smogiem (np. murale, tężnie solne), zielone tereny na Targówku, ale też inicjatywy podejmowane na rzecz czystego powietrza przez mieszkańców.

Kto chce, zobaczy - Patrycja Wełnicka, 8 lat - laureatka konkursu
Mój zakątek - Alicja Suchocka, 11 lat - laureatka konkursu
Czyste powietrze w Lesie Bródnowskim - Hanna Iwaszkiewicz - laureatka konkursu

Wszystkie zdjęcia, które wzięły udział w konkursie: